Referensi Atlas 1

  • Kitab al-Jami' fi al-Sirah al-Nabawiyah karya Samirah al-Zayid, ditulis dalam 5 jilid. Merangkum dan memaparkan sejarah Nabi melalui pemaparan data tanpa kata tambahan kecuali di catatan kami.
  • Di akhir jilid 5, penulisnya menambahkan dengan penggambaran peta, hampir sama yang dikembangkan setelah itu oleh DR. Syauqi Abu Khalil.