5 Hari Sebelum Wafat

Rabu, 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, suhu badan baginda meninggi di luar kewajaran.

Setelah merasa agak enak, beliau masuk masjid  dengan kepala yang diikat, duduk di mimbar dan bersabda:

  1. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para Nabinya menjadi masjid.
  2. Beliau kemudian mempersilakan untuk melakukan qishas (balas) seraya bersabda: Barangsiapa yang pernah saya cambuk bahunya, ini bahu saya silahkan membalasnya, dan barangsiapa pernah aku caci kehormatannya, maka ini kehormatan saya silahkan untuk membalasnya.
  3. Rasulullah SAW kemudian turun dari mimbar dan mengimami shalat zuhur.
  4. Kemudian, baginda kembali ke mimbar dan mengulangi perkataannya sebelum zuhur tadi.