Yang Memandikan

Hari Selasa pagi jenazah Rasulullah SAW dimandikan tanpa melepas pakaiannya.

Yang ikut memandikan adalah:

  1. Abbas ibn Abdul Mutthalib.
  2. Ali ibn Abi Thalib.
  3. Fadl ibn Abbas.
  4. Qatsam ibn Abbas.
  5. Syaqran.
  6. Usamah ibn Zayd.
  7. Awus ibn Khuli.

Abbas, Fadl dan Qatsam memiringkan dan menggeser badan jenazah.

Usamah dan Syaqran menyiramkan air.

Ali yang membasuh jenazah.

Awus yang menyandarkan jenazah di dadanya.