Kesan dan Komentar Sahabat

Anas ibn Malik ra. berkata:

Terakhir kali saya melihat Rasulullah SAW adalah ketika beliau membuka tabir penghalang pada hari Senin. Saya melihat wajah beliau begitu jernih seperti lembaran kertas. Ketika itu, para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar  beliau memerintahkan para sahabat untuk tidak beranjak dari tempat mereka, sementara Abu Bakar  bertindak sebagai imam shalat. Kemudian beliau meletakkan tabir penghalang (untuk shalat). Rasulullah SAW wafat pada akhir hari itu.

(HR. Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa’i, Ibn Majah dan Ahmad)

Anas ibn Malik ra. berkata:

Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, segala sesuatu di kota ini tampak bersinar. Tetapi, ketika Rasulullah SAW wafat, segala sesuatu tampak gelap. Dan tidaklah kami membersihkan debu dari tangan kami, sementara kami tengah mengebumikan beliau hingga kami memungkiri perasaan hati kami.

(HR. al-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban dan al-Hakim)